Skip to content

sakay. takbo. lipad. (ride. run. fly.)

May 23, 2011

Here’s a nice Filipino poem forwarded to me by Uriel.  It’s written by Ron Magbuhos, a Vespa rider he met at the 5th Angono Round-Up.  I’ve been told that Ron wrote this paean for riding after the ride to Angono.  ‘steeg! 🙂

– – – – – –

Nag-anyaya ang hangin na ako'y sumabay
Sa kanyang paglipad, atubili akong nagpa-unlak
Nag-aalalang hindi maka-agapay sa kanyang pag-indak;
Hinawakan nya ang aking kamay at kami ay pumailanlang.

Sabay kaming sumayaw sa saliw ng awit ng kalikasan
Sa bandang sinkupado at pagaspas ng dahon at kawayan,
Sumisikad ang binti, tatadyak ang paa at kakalabit ang daliri
ang kamay ay pipiga, sisisid ang mukha at matinis siyang titili;

Nakipag-ulayaw sa ispontayong kalsadang kukurba-aahon
Sinalat ng talampakan ang nagbabaga nitong sementadong daan
At doon ay lumikha ang aming mga puso ng mga palatandaan

Humalo ang amoy ng 2T at petrolyo sa aming hinahabol na hininga
Pinadulas ng tumatagaktak na pawis ang humahalinhing na makina
Lipad, sige pa, lipad, at sabay rumurok ang aming pinag-isang silakbo.

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: